Romanian English Russian

Investiţii tipice

Investiţii în eficienţa energetică:

 • Izolarea termică a pereţilor, acoperişurilor şi podelelor
 • Instalarea geamurilor izolante, instalarea uşilor turnante sau duble
 • Înlocuirea şi reabilitarea cazanelor (sisteme de control, economizoare etc.)
 • Instalarea pompelor de căldură.
 • Restabilirea eficienţei sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi termice.
 • Ameliorarea proceselor (sisteme de control, măsurare şi contorizare) şi reducerea consumului specific de energie a instalaţiilor cu cel puţin 15%.
 • Trecerea de la încălzirea cu energie electrică la cea pe bază de combustibil.
 • Instalarea schimbătoarelor de căldură.
 • Instalarea sistemelor de ventilare cu recuperatoare de căldură.

Investiţii în valorificarea energiei din surse regenerabile:

 • Arderea biomasei în centrale termice şi în instalaţii combinate – centrale electrice de termoficare.
 • Generarea biogazului pentru centrale termice şi centrale electrice de termoficare.
 • Colectoare solare pentru producerea apei calde sau a aburului.
 • Centralelor hidroelectrice mici.
 • Instalaţii  fotovoltaice.
 • Centrale  eoliene.
 • Instalaţii geotermale pentru producerea energiei electrice şi/sau termice.

Exemple de proiecte finanţate în cadrul MoSEFF

Până în prezent, MoSEFF a analizat amănunţi aproximativ 340 proiecte şi a aprobat 237 de proiecte.  Următoarele exemple relevă activitatea MoSEFF în toate sectoarele importante ale economiei moldoveneşti şi o gama largă de proiecte:

Sectorul alimentar

Sectorul agrar

Sectorul industrial

Reabilitarea clădirii

Întreprinderi mici

Valorificarea energiei solare

Utilizarea biomasei

Sectorul alimentar

Telemar SRL

Telemar SRL este unul dintre cei mai mari producători şi distribuitori de produse
din peşte pe teritoriul Republicii Moldova, care este situat în zona industrială a Chişinăului. Compania dispune de magazine şi unităţi mobile de vânzare cu amănuntul. Prin finanţarea MoSEFF compania şi-a îmbunătăţit calitatea
produselor şi ameliorat condiţiile de muncă în fabrică. Telemar a investit
570 000 de Euro implementând un şir de măsuri de eficienţă energetică: reabilitarea clădirii şi înlocuirea echipamentului de producere. Astfel compania şi-a redus consumul de energie cu 55% şi emisiile de CO2 cu 66%. Perioada de recuperare a investiţiilor nu va depăşi 8 ani.

Ecoprod-Rosmol SRL

Ecoprod-Rosmol SRL este un producător bine-stabilit de produse vegetale congelate. Fondată în 1998 şi situată în Căuşeni, compania a solicitat un împrumut MoSEFF în valoare de 180 000 Euro pentru a finanţa înlocuirea unui compresor, precum şi izolarea termică a camerelor frigorifice. Ca urmare compania şi-a redus consumurile de energie cu 76% şi emisiile de CO2 cu 256 tone anual, şi de asemenea, a beneficiat de îmbunătăţirea proceselor de răcire, care sporeşte nivelul de calitate al produselor. Perioada de recuperare a investiţiilor nu va depăşi 3.9 ani.

Debut-Sor SRL

Debut-Sor SRL este o companie de producere a mezelurilor şi prelucrare a cărnii. Compania este situată în oraşul Soroca unde aceasta are o secţie de producţie şi un centru comercial. Compania Debut-Sor a solicitat finanţarea MoSEFF pentru a schimba echipamentele de prelucrare a cărnii care includ tocătoare, malaxoare şi alte echipamente. Cu o investiţiei de 147 497 Euro au fost atinse reduceri ale consumului de energie electrică de 23% şi circa 11 tone/an reducere a emisiilor de CO2. Investiţia menţionată va fi recuperată în aproximativ 7 ani.

Orhei Vit SA

Orhei-Vit SA produce sucuri, conserve şi piureuri din legume şi fructe. Cele peste 120 de branduri ale companiei sunt bine cunoscute în Republica Moldova. Aburul este agentul principal de lucru în procesul tehnologic al companiei. Cu finanţarea MoSEFF în valoare de 520 000 Euro, Orhei-Vit şi-a înlocuit cazanele de abur şi în acelaşi timp, 510 m din conducta de abur a fost scoasă din exploatare pentru a evita pierderile majore de căldură în timpul distribuţiei. În rezultatul implementării măsurilor menţionate compania şi-a redus consumul de gaz natural cu 24% şi emisiile de CO2 cu 714 tone pe an. Perioadă de recuperare a investiţiilor constituie 3.5 ani.

Poşta Veche SA

Poşta Veche SA activează în domeniul producerii produselor alimentare, a comerţului cu amănuntul şi oferă servicii de catering, precum şi închirierea sălilor pentru festivităţi. Poşta Veche a solicitat finanţarea MoSEFF în valoare de 212 000 Euro pentru reabilitarea clădirii, a sistemei de încălzire şi ventilare, precum
şi pentru instalarea colectoarelor solare şi a echipamentului de recuperare a căldurii
. După punerea în aplicare a acestor măsuri, Poşta Veche SA a obţinut economii anuale de energie electrică de aproximativ 94 MWh şi economii anuale de gaz natural de 367 MWh, ceea ce a adus la o reducerea a emisiilor de CO2 cu 68%. Perioada de recuperare a investiţiilor nu va depăşi 7 ani.

JLC SA

JLC, cea mai mare fabrică de prelucrare a produselor lactate din Republica Moldova, a instalat cu succes două cazane de abur  în fabrica sa de lactate din Chişinău. Compania a aplicat la MoSEFF pentru a finanţa înlocuirea cazanelor sale vechi de abur DE-4/14 şi DE-6.5/14, cu scopul de a spori eficienţa şi fiabilitatea producţiei de abur. Noile cazane de abur sunt de tip CLAYTON SEG-304-3, cu o putere termică de 2 943 kW fiecare şi o productivitate a aburului de circa 4,5 t/oră pe unitate.
Perioada de recuperare a investiţiei de aproximativ 510.000 de euro este de 4.2 ani. Proiectul a fost finanţat 100% printr-un împrumut MoSEFF.

Sectorul agrar

Magt Vest SRL

Ca un producător tradiţional de zahăr bine stabilit, Magt Vest beneficiază de economii la combustibil şi de randament mai mare de recoltă după înlocuirea a 20 maşini de recoltat şi tractoare cu 5 maşini de recoltat sfecla de zahăr şi 2 încărcătoare moderne. Maşinile noi au redus consumul de combustibil aproape la jumătate, cu reduceri de aceleaşi proporţii a emisiilor de carbon. În acelaşi timp, pierderile de recoltă au scăzut de la 15% la 5% odată cu utilizarea maşinilor noi. Toate cele 7 utilaje au fost finanţate printr-un împrumut MoSEFF cu o valoare de 2.3 mln. Euro. Perioada de recuperare a investiţiilor este de 5,5 ani.

Agromaxer SRL

Compania este specializată în domeniul creşterii roşiilor şi acum îşi sporeşte afacerile prin instalarea unui nou sistem de încălzire în cele două sere. Căldura este furnizată în întregime de doua cazane pe biomasă, care vor permite companiei să activeze şi în perioada de iarnă. În afară de sezonul de cultivare extins, noul sistem, de asemenea, îmbunătăţeşte calitatea plantelor. Peletele sunt folosite drept combustibil, în loc de gaz. Cazanele pe biomasă au fost finanţate cu ajutorul unui împrumut MoSEFF în valoare de 464 000 Euro, care a contribuit la reducerea consumului de energie primară cu 91 % şi a emisiilor de CO2 cu 1 322 tone pe an. Perioada de recuperare a investiţiei este de cca. 1 an.

Fructagrocom CI

Fructagrocom produce roşii şi castraveţi în sere şi pe câmp. Compania a investit în cinci cazane noi cu condensare şi trei cazane pe pelete pentru a-şi îmbunătăţi productivitatea în sere. În plus, un nou sistem de încălzire amplasat aproape de sol asigură calitatea plantelor şi are un randament mare comparativ cu sistemul vechi. Deoarece noul sistem duce la reduceri semnificative al consumului de gaze, proiectul este financiar foarte atractiv. Cu o investiţiei de 175 344 Euro au fost atinse reduceri ale consumului de energie electrică primară cu 56 % şi cu 59% reducerea emisiilor de CO2. Investiţia menţionată va fi recuperată timp de 1 an.

GT Moraru

Compania a fost una din primele în Moldova care a produs energie electrică pe bază de biogaz. Instalaţia originală, care a funcţionat în perioada 2004–2007 a fost deteriorată atunci când şi-a încetat funcţionarea ca urmare a închiderii fermei adiacente de bovine. Deoarece furnizarea nămolului este acum mai securizată, GT Moraru a folosit împrumutul MoSEFF în valoare de 37 300 Euro pentru reabilitarea instalaţiei. Ca parte a proiectului, au fost efectuate îmbunătăţiri suplimentare în controlul biomasei, nămolului şi la reconectarea centralei. În rezultatul implementări măsurilor menţionate compania a redus emisiile de CO2 cu 3 221 tone pe an. Perioada de recuperare a investiţiei nu va depăşi 4 ani.

Autotehnica SRL

Autotehnica oferă maşini şi servicii de transport pentru companii industriale
şi agricole. Compania oferă servicii complete de recoltă a sfeclei de zahăr, inclusiv transportul la fabricile de zahăr. Cu o un credit MoSEFF in valoare de 1.24 milioane Euro, compania şi-a înlocuit patru maşini de recoltat vechi cu trei maşini de recoltat noi şi a beneficiat de reducerea consumului de motorină cu 35 021 litri pe an, combinată cu mai puţine pierderi la tăiere şi mai puţin sol rămas şi transportat împreună cu produsul, sporind astfel competitivitatea companiei. În rezultatul realizării proiectului au fost reduse emisiile de CO2 cu 93 tone pe an. Perioada de recuperare a investiţiei nu va depăşi 7,5 ani.

Vagadi SRL

Vagadi SRL este o companie agricolă situată în satul Alcedar care a fost fondată în anul 1993.Vagadi se ocupă cu păstrarea şi comercializarea culturilor agricole. Prin intermediul MoSEFF compania a implimentat un proiect ce constă în înlocuirea a cinci tractoare mici cu un tractor John Deere, a echipamentelor  de semănat şi de arat, a echipamentului de cultivat. Ca rezultat compania şi-a redus consumul de motorină cu 29,7% şi emisiile de CO2 cu 35,6 tone anual. Compania a benificiat de o componentă de grant de 20%. Perioada de recuperare a investiţiei nu va depăşi 5,6 ani.

Sectorul industrial

FEC SA

FEC SA este o companie care a fost înfiinţată cu aproximativ 60 de ani în urmă, în Chişinău. FEC produce şi furnizează beton armat şi elemente de construcţie din beton. Pentru a reduce consumul de energie, compania a obţinut un credit de la MoSEFF pentru a înlocui un compresor vechi de aer cu piston, pe unul nou şi pentru a dota macaralele sale cu regulatoare de frecvenţă, care contribuie la pornirea lentă a motorului fără impulsul de curent. Prin implementarea acestor măsuri, compania şi-a redus consumul de energie. Cu o investiţie de 161 109 Euro şi cu o perioadă de recuperare de 5 ani, FEC SA reduce consumul de energie şi emisiile de CO2 cu 26%.

Covoare Ungheni SA

Covoare Ungheni SA, este una dintre cele mai mari companii producătoare de covoare din Moldova şi un exportator major atât în Europa, cât şi în ţările vecine.  Pentru a spori eficienţa energetică a procesului tehnologic, compania a obţinut un credit MoSEFF pentru înlocuirea arzătorului vechi, compensarea puterii reactive şi a echipamentului pentru epurarea apelor reziduale. Întreprinzând aceste măsuri, compania şi-a redus consumul de energie. Cu o investiţie de 212 300 Euro şi cu o perioadă de recuperare de 2,1 ani, Covoare Ungheni SA reduce consumul de energie cu 51 % şi emisiile de CO2 cu 54%.

MACON SA

este o companie producătoare de cărămizi din Chişinău. Compania a aplicat pentru finanţarea MoSEFF cu scopul de a instala convertoare de frecvenţă la exhaustoare şi echipamentul pentru compensarea puterii reactive. Noile componente au contribuit la reducerea semnificativă a consumului de energie electrică şi, în consecinţă, reducerea cheltuielilor pentru energie. Cu o investiţie de 48 000 Euro şi cu o perioadă de recuperare de 2,5 ani, Macon SA economiseşte 26% de energie şi reduce emisiile de CO2 cu 208 t anual.

Moldagrotehnica SA

Moldagrotehnica SA este cel mai mare producător de maşini agricole din Moldova şi oferă o serie largă de produse pentru sectorul agrar: pluguri, semănători, remorci, maşini pentru recoltarea culturilor agricole, precum şi cazane pe biomasă. Cu ajutorul liniei de finanţare MoSEFF compania a investit într-o nouă linie de colorat. Implementarea proiectului a contribuit la reducerea consumului de energie şi sporirea calităţii produselor. Beneficiile adiţionale provin de la reducerea consumului agentului de colorat. Investiţia de 150 000 Euro a contribuit la reducerea consumului de energie şi a emisiilor de CO2 cu 59%, perioada de recuperare fiind de 2,5 ani.

Ionel SA

Ionel SA este cea mai mare şi cea mai vestită companie producătoare de îmbrăcăminte din Moldova. Cu un număr aproximativ de 850 angajaţi, compania produce îmbrăcăminte la modă pentru a fi comercializată atât pe piaţa locală, cât şi în ţările Europene şi CSI. Pentru a rămâne competitivă pe piaţa textilelor unde cheltuielile de producere sunt foarte mari, Ionel SA a aplicat la finanţarea MoSEFF cu scopul de a implementa măsuri pentru reducerea consumului de energie, datorită înlocuirii parţiale a echipamentului tehnologic. Cu un credit de 452 000 Euro şi cu o perioadă de recuperare a investiţiilor de 4,96 ani, Ionel SA reduce consumul de energie cu 43 % şi emisiile de CO2 cu 40%.

CND-Construct SRL

CND-Construct este unul dintre cei mai mari producători de ferestre din PVC din orașul Balti. 
Cu ajutorul finanțării MoSEFF, compania şi-a schimbat echipamentul tehnologic.
CND-Construct a înlocuit vechea mașină de tăiat cu o singură lamă cu o mașină nouă automată cu control digital dotată cu două lame, de tip AC1040, cu puterea nominală de 3,37 kW. Deoarece noua mașină este echipată cu un ferăstrău dublu și poate tăia profilul în straturi duble, fiecare fereastră necesită, în medie, circa 4,5 cicluri de tăiere. O altă investiție a constat în schimbarea echipamentului de sudare vechi cu  unul dotat  cu două capete și posibilitatea ajustării unghiurilor, tip MA2010, cu un consum specific de energie mai mic și o calitate de sudare mai bună. Acesta are puterea nominală de 4,0 kW.
Proiectul a fost finanțat 100% prin intermediul MoSEFF și este eligibil pentru o componentă de grant de 10% din suma creditului.

Reabilitarea clădirii

Artima SA

Artima SA este producător de articole de marochinărie: serviete, accesorii pentru călătorie la fel ca şi produse din piele pentru diferite destinaţii. Compania a fost fondată în 1945 şi restructurată în 1995. Artima a propus spre finanţarea MoSEFF izolarea clădirii administrative a companiei şi schimbarea ferestrelor vechi. Cu o investiţie de circa 177 160 Euro compania şi-a redus consumul de energie cu 83% şi a micşorat emisiile de CO2 cu 163 t anual. Perioada de recuperare a investiţiei este de 7 ani.

Volan-Autotrans SA

Volan-Autotrans SA este o companie de transport cu capital privat, specializată în exportul de sucuri şi producţie de vinificaţie din Republica Moldova în străinătate, precum şi transportul materialelor de construcţie, echipamentelor şi altor materiale. Principalele ţări de destinaţie sunt ţările CSI, România şi Bulgaria. Volan-Autotrans SA a aplicat pentru finanţarea MoSEFF la renovarea clădirii: izolarea termică a pereţilor cu polistiren şi schimbarea ferestrelor vechi din lemn cu altele noi din PVC. Creditul în mărime de 56 136 Euro a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, micşorarea consumului de energie termică cu 55%, reducerea emisiilor de CO2 cu 79 t anual şi micşorarea costurilor pentru încălzire. Perioada de recuperare a investiţiei este de 3,5 ani.

Covoare Ungheni SA

Covoare Ungheni SA este unul dintre cei mai mari producători de covoare din Moldova şi este un exportator major în ţările vecine. Cu ajutorul creditului MoSEFF compania a implementat un şir de măsuri de eficienţă energetică ca: schimbarea geamurilor vechi in clădirea administrativă şi de producere şi instalarea a două cazane pe gaz natural. Cu o investiţie de 233 160 Euro compania şi-a redus consumul de energie cu 29% şi emisiile de CO2 cu 46%. Perioada de recuperare a investiţiilor nu va depăşi 7 ani.

Butoiaş SA

Butoiaş SA este un restaurant situat în zona pitorească de la periferia oraşului Chişinău. Butoiaş SA a aplicat la MoSEFF pentru finanţarea reabilitării clădirii. Măsurile includ înlocuirea ferestrelor, izolarea termică a pereţilor, precum şi instalarea unui sistem solar pentru producerea apei calde şi a unui sistem de pompe de căldură. În rezultatul implementării acestor măsuri, Butoiaş SA a obţinut o economie anuală de energie termică de aproximativ 1 242 MWh şi o reducere anuală a emisiilor de CO2 de aprox. 281 t. Investiţia în valoare de 200 000 Euro are o perioadă de recuperare de 5 ani.

Universcom SA

 

Universcom SA este o companie din sectorul comercial, înființată în 1993 în calitate de companie de logistică, transport și servicii de depozitare.
Compania a solicitat finanțare MoSEFF pentru reabilitarea clădirii administrative şi a depozitului. Prin realizarea măsurilor de reabilitare: izolarea pereților exteriori cu polistiren, înlocuirea ferestrelor vechi din lemn cu altele noi și instalarea cazanelor de apă fierbinte, pe gaz natural, compania economisește 49% din energie și reduce emisiile de carbon cu 118 tone anual. Investiția în valoare de 74,068 euro va fi rambursată  în 2,9 ani.

Compania FOOD Planet Restaurant

Compania FOOD Planet Restaurant a fost înființat în martie 1997. Aceasta  a fost una dintre primele companii care au intrat pe piața Moldovei cu un brand cunoscut la nivel mondial și a stabilit rețeaua McDonalds.
Compania a solicitat finanțare MoSEFF pentru reabilitarea unuia dintre restaurantele McDonalds, situat în sectorul Botanica al capitalei. Măsurile de reabilitare includ: izolarea clădirii, instalarea ferestrelor noi, precum și a unui sistem de iluminat pe bază de LED-uri și echipamente noi de bucătărie. Odată cu implementarea măsurilor propuse, compania va avea posibilitatea de a reduce, în mod semnificativ, consumul de energie termică și energie electrică, va îmbunătăți aspectul restaurantului  și va mari confortul pentru clienții săi.
Cu o investiție de 232,804 euro, compania a redus consumul de energie cu  39% și cu 46% emisiile de CO2.

Întreprinderi mici

Startcom SRL

este o companie de publicitate cu capital integral privat, care prestează servicii de închiriere a panourilor de publicitate pe întreg teritoriul oraşului Chişinău. Startcom a propus spre finanţarea MoSEFF schimbarea a 340 de lămpi fluorescente cu lămpi LED. Măsurile indicate au contribuit la îmbunătăţirea caracteristicilorde iluminare a panourilor publicitare şi micşorarea semnificativă a consumului de energie electrică. Cu o investiţie de circa 22 167 Euro compania şi-a redus consumul de energie cu 90% şi a micşorat emisiile de CO2 cu 31 t anual. Perioada de recuperare a investiţiei este de 3.1 ani.

Coloteia SRL

este o afacere de familie care activează în sfera producţiei alimentare. Principalele produse ale companiei sunt diverse tipuri de mezeluri. Compania a aplicat pentru un împrumut MoSEFF cu scopul înlocuirii micro tăietorilor şi maşinilor de umplere a cârnaţilor, care au fost cumpărate la mâna a doua în 1998, când compania a fost înfiinţată. Cu această investiţie, Coloteia a obţinut o economie anuală de energie şi o reducere a emisiilor de CO2 cu aproximativ 38 %. Investiţia în valoare de 135 500 Euro are o perioadă de recuperare de 5 ani.

Oxmarpan SRL

este o băcănie care şi-a început activitatea în 2003. Aceasta produce diferite
tipuri de ştrudele, pâine şi alte copturi din făină. Compania a aplicat la finanţarea MoSEFF cu proiectul destinat micşorării pierderilor de căldură ale clădirii. În clădirea modernizată au fost schimbate uşile şi ferestrele din lemn, izolată clădirea şi schimbat sistemului de ventilare. Cu o investiţie de 33 000 Euro compania şi-a redus consumul de energie cu 35% şi emisiile de CO2 cu 8 t anual. Perioada de recuperare a investiţiilor nu va depăşi 4 ani.

Valorificarea energiei solare

Vila Verde

Hotelul Vila Verde din oraşul Ungheni a fost construit în 1976 şi n-a funcţionat din 2003 până în 2011. După o renovare completă, hotelul a fost redeschis în primăvara anului 2011. Hotelul dispune de 3 săli de conferinţă şi 58 de camere pentru vizitatori. Compania a investit 280 000 Euro în unul din cel mai mare sistem solar din Moldova (cu o suprafaţă de aproximativ 200 m2), în izolarea clădirii şi instalarea cazanelor cu condensare. Implementând aceste măsuri prin intermediul creditului MoSEFF, hotelul şi-a redus consumul de energie cu 80% şi emisiile de CO2 cu 133 t anual. Perioada de recuperare a investiţiei nu va depăşi 8 ani.

Poşta Veche SA

Poşta Veche SA oferă servicii de catering şi închirierea sălilor pentru festivităţi. Clădirea Companiei se află în Chişinău şi include o brutărie, o farmacie, un restaurant şi un supermarket. Pentru a-şi reduce cheltuielile, compania a utilizat împrumutul MoSEFF şi a investit 212 000 Euro pentru implementarea diverselor măsuri de eficienţă energetică. Domeniul de activitate al companiei necesită utilizarea unui volum mare de apă caldă. Această necesitate a fost suplinită prin instalarea stemului de colectoare solare cu o suprafaţă de 34 m2.

Butoiaş SA

Situat la periferia oraşului Chişinău, restaurantul Butoiaş nu are posibilitate să fie conectat la sistemul centralizat de încălzire şi nu are nicio conexiune la reţeaua de gaz. Astfel, compania a hotărât să utilizeze surse de energii regenerabile pentru încălzirea spaţiului şi alimentarea cu apă caldă. Ca rezultat, Butoiaş a instalat un sistem de colectoare solare pentru producerea apei calde (cu o suprafaţă de 25 m2) şi un sistem de pompe de căldură. În acelaşi timp, compania şi-a izolat clădirea, astfel reducând pierderile de căldură prin pereţi. Măsurile menţionate au fost implementate cu ajutorul unui credit MoSEFF, investiţia fiind de 200 000 Euro cu o perioadă de recuperare de 5 ani. Implementarea proiectului a contribuit la reducerea consumului de energie primară cu 50% şi a emisiilor de CO2 cu 53%.

Gelibert SRL

Compania privată Gelibert a fost fondată în ianuarie 2000, este un producător autohton de băuturi nealcoolice ecologic pure. Compania foloseşte sonde particulare şi utilizează filtrarea şi tratarea apei pentru obţinerea apei potabile.Gelibert SRL a solicitat finanţarea MoSEFF pentru procurarea echipamentului tehnologic, izolarea termică a clădirii, instalarea generatoarelor de aburi, montarea a trei sisteme de colectoare solare (cu o suprafaţă de 21 m2) şi a staţiei de transformare.Cu o investiţie de 278 000 Euro compania şi-a redus consumul de energie electrică cu 42 % şi emisiile de CO2 cu 216 t anual. Perioada de recuperare a investiţiei nu va depăşi 6 ani.

Solotrans-Agro SRL

Este o companie din or. Chișinău care se ocupă cu prestarea serviciilor de arendă pentru comercializarea produselor agricole. Compania Solotrans – Agro a solicitat un împrumut în valoare de 141,000 Euro pentru instalarea unui parc solar cu panouri fotovoltaice. Proiectul prevede instalarea a 400 de panouri fotovoltaice pe acoperișul unuia din frigidere.Ca rezultat a implementării proiectului, compania poate genera anual 136 MWh energie electrică.

SRL AutoMar

Compania AutoMar este o companie mica in posesia căreia se afla o stație de alimentare cu combustibil si o spălătorie de  mașini. Prin intermediul proiectului MoSEFF compania a beneficiat de un credit pentru procurarea instalație fotovoltaica cu o putere  instalată de 30 kW si de o componenta de grant după darea în exploatare. Proiectul cuprinde 120 panouri fotovoltaice montate si amplasate pe suprafața acoperișului. Instalația fotovoltaica va genera anual aproximativ 43 MWh energie electrica si va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu 30 tone anual.

Colizei Vechi

Compania care se ocupa cu tăierea pietrelor naturale COLIZEI VECHI a implementat cu succes un proiect fotovoltaic de 100 kW. Sistemul fotovoltaic a fost instalat pe acoperișul clădirii și generează energie electrica pentru procesul de lucru si în rețeaua publică. Instalând un parc solar cu 469 module monocristaline compania  va obține anual aprox. 126 MWh de energie electrica.
Prin punerea în aplicare a acestui proiect Colizei Vechi va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu aprox. 87 de tone anual.
Proiectul a fost finanțat în întregime de MoSEFF și este eligibil pentru componenta de grant de 20% din suma creditului.

Utilizarea biomasei

Fructagrocom CI

Fructagrocom CI produce roşii şi castraveţi în sere şi pe câmp. Compania a investit în cinci cazane noi cu condensare şi trei cazane pe pelete pentru a-şi îmbunătăţi productivitatea în sere. În plus, un nou sistem de încălzire amplasat aproape de sol asigură calitatea plantelor şi are un randament mai mare. Deoarece, noul sistem duce la reduceri semnificative al consumului de gaze, proiectul este foarte atractiv financiar.

GT Moraru

Gospodăria a fost una din primele în Moldova care a produs energie electrică pe bază de biogaz. Instalaţia originală, care a funcţionat în perioada 2004-2007 a fost deteriorată atunci când şi-a încetat funcţionarea ca urmare a închiderii fermei adiacente de bovine. Deoarece furnizarea nămolului este acum mai securizată, GT Moraru a folosit împrumutul pentru reabilitarea instalaţiei. Ca parte a proiectului, au fost efectuate îmbunătăţiri suplimentare în controlul biomasei, nămolului şi la reconectarea centralei.

Agromaxer SRL

Compania este specializată în domeniul creşterii roşiilor şi acum îşi sporeşte afacerile prin instalarea unui nou sistem de încălzire în cele două sere. Căldura este furnizată în întregime de doua cazane pe biomasă, care vor permite companiei să-şi sporească producţia de iarnă. În afară de sezonul de cultivare extins, noul sistem, de asemenea, îmbunătăţeşte calitatea plantelor. Peletele sunt folosite drept combustibil, în loc de gaz. Cazanele pe biomasă au fost finanţate cu ajutorul unui împrumut MoSEFF.

Gvardiola SRL

Gvardiola SRL se ocupă cu producerea diferitor construcţii din lemn cum sunt uşi, scări, balustrade şi mobilă etc. Activitatea de bază fiind prelucrarea lemnului compania a hotărât să utilizeze resturile din procesul de producere ca: rumeguşul de lemn şi aşchiile de lemn. Investiţia în biomasă şi anume în încălzirea pe bază de biomasă precum şi uscătoria pe bază de apă caldă a făcut compania să devină independentă de reţelele de distribuţie a energiei termice, iar construcţia postului propriu de transformare a redus considerabil pierderile de enrgie electrică.Investiţia a fost finanţată prin intermediul proiectului MoSEFF valoare ei fiind de 40 000 Euro. Emisiile de CO2 s-au micşorat cu 83 t anual.

Proiecte şi studii de caz din alte ţări

Aici puteţi găsi informaţii generale despre studiile de caz cu privire la eficienţa energetică şi la proiectele puse în aplicare în cadrul Programului Ucrainean de Eficienţă Energetică (UKEEP):                          

Cazul 1: Eficienţa energetică în industria celulozei şi hârtiei

Cazul 2: Simple măsuri de economisire a energiei electrice care duc la economii mari

Cazul 3: Creşterea competitivităţii a avut loc în UE prin creşterea eficienţei energetice

Creative Group Modified Fats Factory, Kirovograd

Nyva Pereyaslavschyny, Kiev

Gadyach Cheese Plant, Poltava

Ivano-Frankivsk, brutărie 

Tsyurupinsk Paper Mill, Herson

Ivano-Frankivsk Ciment

Herson Şantier naval

Westa Industrial, Dniepropetrovsk

Yarychiv Bakery, Lvov

Dniprovskyi Greenhouse, Dniepropetrovsk

Simferopol Glass Container Plant, Crimea

Aici puteţi descărca informaţii privitoare la Proiectele de Finanţare pentru Eficienţa Energetică implementate în cadrul UE/BERD în Bulgaria (EUEEFF):

Îmbunătăţirea proceselor şi proiecte de schimbare a combustibililor 

Îmbunătăţirea proceselor şi  îmbunătăţirea  echipamentului

Proiect de cogenerare

Elaborată de:

Finanţată de către Uniunea Europeană:

Băncile partenere curente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băncile partenere ale MoSEFF 1: