Romanian English Russian

MoSEFF a finalizat alocarea fondurilor

Facilitatea MoSEFF II, cu un volum de 22 milioane EUR, a fost alocată complet către solicitanți către sfârșitul lunii februarie 2017. Prin urmare, acceptarea noilor solicitări a fost sistată în martie 2017. Echipa MoSEFF mulțumește tuturor companiilor din R. Moldova și băncilor partenere ale facilității pentru cooperarea impresionantă și eforturile depuse pentru a trans-forma facilitatea MoSEFF într-un succes.

De la lansarea facilității în 2010, echipa MoSEFF a procesat și a analizat cca 600 solicitări, dintre care 350 au fost ulterior evaluate în mai multe detalii. Băncile partenere ale MoSEFF au finanțat 181 proiecte în diferite regiuni ale țării.

Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova (MoSEFF)

Pînă în 2009 intensitatea energetică în Republica Moldova era de aproximativ trei ori mai mare decât în UE. Acest lucru înseamnă că, în medie, companiile din Republica Moldova consumau de trei ori mai multă energie, pentru a produce aceeaşi producţie ca şi companiile din UE. 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) recunoaşte importanţa crescândă a eficienţei energetice, precum şi rolul-cheie al acesteia în viitorul Europei. În septembrie 2009 a fost lansată Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova (MoSEFF), cu scopul de a sprijini investiţiile în eficienţa energetică la întreprinderile din Republica Moldova.

O linie de credit de 42 milioane de euro, în combinaţie cu o componentă de grant  de 5–20% a fost prevăzută la acordarea de împrumuturi pentru companiile din Moldova, prin intermediul băncilor partenere ale BERD. MoSEFF, de asemenea, oferea asistenţă tehnică pentru proiecte prin intermediul Fichtner — o companie germană lider în domeniile inginerie şi consultanță.

Împrumuturile MoSEFF au fost furnizate de către băncile partenere pentru companiile din Moldova care solicitau finanţare.

Mărimea creditului MoSEFF varia între 10 mii şi 2 milioane de euro.

Finanţarea a fost îndreptată  spre investiţiile de promovare a eficienţei energetice şi  producere de energie regenerabilă (puteți consulta secţiunea Eligibilitate şi Studiu de caz pentru mai multe informaţii despre tehnologiile eligibile). O echipă de experţi tehnici şi financiari au ajutat pretendenţii la evaluarea şi optimizarea proiectelor. Băncile locale au fost responsabile de evaluarea şi analiza financiară şi de decizia finală cu privire la plata creditului.

După implementarea proiectului consultantul independent (Allplan, Austria) verifica economia de energie. Compania obținea un grant cu o valoare de până la 20% din suma creditului. 

Mecanismul de stimulare MoSEFF

Pentru ca investiţia în Eficienţa Energetică (EE) şi Energiile Regenerabile (ER) să devină mai atractivă, MoSEFF oferea plăţi de stimulare (granturi) pentru proiecte eligibile. În dependenţă de proiect, grantul atingea între 5 şi  20 % din suma creditului.

Obiectivul principal al grantului a fost de a stimula elaborarea de proiecte cu o componentă importantă de eficienţă energetică. Un alt obiectiv era stimularea aplicării tehnologiilor avansate în Moldova. În termeni practici, aceasta înseamnă că proiectele care utilizau cele mai Bune Tehnologii Disponibile (BTD) au obţinut granturi mai mari.

Băncile partenere MoSEFF

 Moldova Agroindbank - MAIB

Cu o experienţă de 20 ani, Moldova Agroindbank îşi consolidează poziţia pe piaţa bancară din Republica Moldova, confirmînd an de an, prin rezultatele obţinute, titlul de lider al sectorului bancar din ţară.

Moldova Agroindbank a parcurs calea de la o bancă orientată preponderent spre sectorul agroalimentar către o instituţie financiar-bancară universală, care oferă un spectru vast de produse şi servicii în moneda naţională şi în valută străină pe tot teritoriul Republicii Moldova şi pe pieţele internaţionale.

MAIB este prima bancă care pînă in iunie 2012 a epuizat sursele primite in cadrul MoSEFF 1.

 Moldindconbank-MICB

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport.

La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A. Reorganizarea nu a reprezentat doar schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico – juridică, dar şi lărgirea semnificativă a serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o instituţie financiară universală.

 Banca Comercială Română Chișinău S.A. - BCR Chișinău

Banca Comercială Română Chișinău S.A. (BCR Chișinău) este o bancă universală care deservește atât clienții retail, cât și clienții corporativi. Este una din primele bănci cu capital străin din Republica Moldova care și-a început activitatea la 22 octombrie 1998 cu un capital social de 24 milioane MDL, care a fost majorat pe parcursul activității desfășurate până la 627 580 000 MDL.

BCR Chișinău oferă întreaga gamă de servicii bancare destinate persoanelor fizice și juridice. Reţeaua băncii cuprinde 3 unităţi  amplasate în municipiile Chișinău și Bălți. BCR Chișinău deţine o rețea de peste 40 ATM-uri amplasate în 5 localități ale Republicii Moldova.

 Banca Comercială ProCredit Bank S.A. - PCBM

Banca Comercială ProCredit Bank S.A. a primit licenţă pentru desfăşurarea activităţii financiare la 17 decembrie 2007. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin, acţionarii băncii sunt: ProCredit Holding AG & Co. KGaA., Germania, KfW, Germania şi Stichting DOEN-Postcode Loterij/Sponsor Loterij/BankGiro Loterij, Olanda.

B.C. „ProCredit Bank" S.A. face parte din grupul băncilor ProCredit, prezente în 21 de ţări de pe 3 continente (Europa de Est, America Latină şi Africa). B.C. „ProCredit Bank" S.A. este o bancă orientată spre dezvoltare, care oferă o gamă largă de servicii la cel mai înalt nivel de deservire. În activitatea noastră de creditare noi punem accent pe creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, în acest mod ajutând aceste afaceri să crească şi să se dezvolte, participând astfel la dezvoltarea economiei naţionale şi crearea a noi locuri de muncă. În acelaşi timp, B.C. „ProCredit Bank" S.A. se conduce de principiul educării unei culturi a economiilor în rândurile clienţilor săi.

Mobiasbanca - Groupe Société Générale SA

Fondată în  1990 MOBIASBANCA este a doua bancă cu capital privat din Moldova.
Bancă comercială universală orientată spre deservirea atât a clienţilor corporativi, cât şi a celor individuali.
Deţine o poziţie de Lider pe piaţa creditării de consum cu produse inovative şi de succes.
În jur de 650 de angajaţi.
 Acţionari:
Groupe Société Générale – 67.85%
BRD – Groupe Société Générale – 20%
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 8.84%
Acţionari minoritari – 3.31%

Broşura MoSEFF

Pliantul MoSEFF

Prezentarea MoSEFF 

Iniţiativa BERD privitor la Eficienţa Energetică — Broşură (in engleză)

Elaborată de:

Finanţată de către Uniunea Europeană:

Băncile partenere curente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băncile partenere ale MoSEFF 1: