Romanian English Russian

 

Cine poate aplica pentru împrumuturile şi subvenţiile MoSEFF

Dat fiind faptul că facilitatea MoSEFF II, cu un volum de 22 milioane EUR, a fost alocată complet către solicitanți către sfârșitul lunii februarie 2017, acceptarea noilor solicitări a fost sistată în martie 2017.

Criteriile originale de eligibilitate pentru aplicarea la MoSEFF sunt prezentate mai jos:

 • Orice companie privată, firmă înfiinţată în baza legislaţiei Republicii Moldova şi care operează în Republica Moldova.
 • Companiile care nu sunt în proprietatea sau sub conducerea Guvernului Republicii Moldova, Municipiilor sau altor organe: politice, guvernamentale, administrative, agenţiilor sau subdiviziunilor.
 • Companiile trebuie să fie comercial viabile şi să corespundă criteriului de creditare al băncilor partenere.
 • Companiile nu trebuie să se ocupe cu producerea şi distribuirea: produselor din tutun, produselor alcoolice, jocurilor de azart şi armamentului.
 • Companiile trebuie să activeze în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova privind ocrotirea sănătăţii şi a mediului ambiant. 
 • Companiile şi proiectele propuse trebuie să fie financiar viabile.
 • Finanţarea va fi utilizată pentru investiţiile care optimizează consumul de energie al instalaţiilor de producţie existente.

Care proiecte sunt eligibile pentru finanţare în cadrul MoSEFF

Proiectele eligibile trebuie să conducă la  reducerea consumului de energie primară, reducerea emisiilor de CO2 şi, în general, la îmbunătăţirea utilizării raţionale a energiei în industrii, agro-business şi clădiri comerciale.

Economiile de energie termică, combustibili şi de energie electrică şi reducerea emisiilor de CO2 pot fi realizate prin punerea în aplicare a măsurilor şi a tehnologiilor în: 

 • Reabilitarea şi înlocuirea cazanelor
 • Izolarea termică a conductelor de abur si apă caldă
 • Trecerea de la încălzirea cu energie electrică la cea pe bază de combustibil
 • Instalarea geamurilor noi
 • Izolarea termică a pereţilor, acoperişurilor şi a podelelor
 • Ameliorarea proceselor prin instalarea echipamentului de control, evidenţă  şi măsurare
 • Echipamentul şi componente noi ale cazanelor, micşorarea consumului de combustibil convenţional.
 • Instalarea echipamentului de recuperare a căldurii în sistemele de ventilare
 • Restabilirea sistemelor de comprimare a aerului
 • Instalarea uşilor turnante sau duble
 • Colectoare solare

Proiectele care aplică tehnologii avansate, pot fi eligibile pentru  granturi mai mari:

 • Cogenerare (producerea energiei electrice şi termice) şi trigenerare
 • Cazane cu condensare
 • Pompe de căldură
 • Izolarea termică
 • Colectoare solare
 • Sisteme de răcire prin evaporare sau absorbţie
 • Turbo-compresoare cu sisteme performante de control
 • Motoare electrice cu sisteme performante de control şi varierea rotaţiilor
 • Sisteme de Management Energetic
 • Bilanţul Dinamic al sistemelor de încălzire şi răcire

Încasările din împrumuturi nu pot fi utilizate pentru:

 • Investiţiile în clădiri noi care sunt deja supuse unor standarde de eficienţă energetică stabilite la nivel naţional;
 • Investiţiile în imobile numai cu scopul de a obţine profit pe termen scurt sau mediu din vânzări;
 • Finanţarea pentru cumpărarea terenurilor;
 • Refinanţarea datoriei existente. 

Alte cerinţe care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de finanţare MoSEFF şi de plată a stimulentelor de finanţare includ:

 • Una dintre băncile participante trebuie să fie interesată să lucreze cu compania care a aplicat pentru grant.
 • Debitorul nu beneficiază de nici un alt program de granturi finanţat de CE. Solicitantul trebuie să declare în scris că nu a primit nici un alt suport de finanţare pentru acelaşi proiect înainte de a primi orice tip de asistenţă tehnică din partea MoSEFF.
 • În cadrul proiectului va prevala eficienţa energetică, altfel doar componenta relevantă va fi considerată eligibilă pentru finanţare în cadrul MoSEFF.

Selectaţi  secţiunea Studiu de Caz,  pentru exemple de proiecte.

Dacă aveţi mai multe întrebări referitoare la program, selectaţi secţiunea Întrebări Frecvente sau contactaţi echipa MoSEFF.

Ce grant pot obţine pentru proiectul meu?

Nivelul grantului variază de la 5% până la 20%.  De fapt, depinde de investiţiile în proiect, de tehnologia aplicată şi de cantitatea de energie consumată şi de reducerea emisiilor de CO2, ceea ce este reflectat aproximativ în următoarea listă:

      • Proiecte mici de Eficienţă Energetică (investiţii 10.000–250.000 euro) cu tehnologii standarde: 10% grant
      • Proiecte mici de Eficienţă Energetică (investiţii 10.000 euro–250.000 euro) cu tehnologii performante: 20% grant
      • Proiecte mici de Energii Regenerabile (investiţii 10.000 euro–250.000 euro): 20% grant
      • Proiecte mari de Eficienţă Energetică (250.000 euro–2 mln. euro): 5%-20% grant; Proiectele cu o economie de energie mai mare de 35% vor primi 20% grant
      • Proiecte mari de Energii Regenerabile (250.000 euro–2 mln. euro): pînă la 5%-15% grant

Lista proiectelor eligibile

Lista proiectelor eligibile

Lista de excluderi şi referinţe BERD

Lista produselor eligibile, componentelor şi a sistemelor (LEPCOS)

1. Cazane de apâ fierbinte pe gaz natura   9. Cilere 

2. Cazane cu condensare                           10. Izolaţie

3. Cazane de apă fierbinte pe biomasă      11. Colectoare solare plate    

4. Cazane de abur                                     12. Colectoare solare cu tuburi vidate      
 
5. Cazane de apă fierb. pe comb. lichid     13. Pompe                        

6. Pompe de căldura                                  14. Ferestre                     

7. Schimbătoare de căldura                       15. Sisteme de ventilare   

8. Compresoare                                         16.Echipament agricol                     
                                                         
                                                   

Elaborată de:

Finanţată de către Uniunea Europeană:

Băncile partenere curente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băncile partenere ale MoSEFF 1: