Romanian English Russian

Suportul tehnic oferit de MoSEFF

Pentru a facilita şi mări investiţiile în eficienţa energetică, MoSEFF oferă asistenţă tehnică şi consultanţă pentru companiile care aplică pentru finanţare. Asistenţa tehnică este finanţă de către Uniunea Europeană şi este disponibilă gratuit pentru proiectele eligibile.

Scopul principal al asistenţei tehnice constă în redactarea documentelor  tehnice de bază, pentru solicitarea împrumutul MoSEFF, care pentru Evaluarea Eficienţei Energetice (EEE) a proiectelor va avea o valoare a investiţiilor până la 150 000 euro, iar pentru Auditul Energetic (AE) al proiectului, poate varia de la 150 000 până la 2 milioane euro.

Este de aşteptat ca, o companie care aplică pentru finanţarea MoSEFF să fi colectat deja datele necesare pentru EEE şi AE, astfel încât Consultantul de Proiect să poată elabora EEE/AE, pe baza informaţiilor şi documentaţiei furnizate de solicitant. Cu toate acestea, pentru proiectele ce sunt într-un stadiu incipient de dezvoltare, consultantul proiectului va oferi sfaturi şi opinii necesare în ceea ce priveşte colectarea şi pregătirea informaţiilor solicitate.

În afară de pregătirea EEE sau AE, consultantul de proiect oferă consultanţă în vederea optimizării facilităţilor oferite solicitantului privitor la alimentarea cu energie şi consumul de energie. Companiile care au doar o idee de proiect sau care nu sunt sigure în legătură cu potenţialul de economisire a energiei proceselor şi facilităţilor vor fi ghidate spre dezvoltarea de proiecte viabile şi acceptate la bancă. Astfel de activităţi pot fi susţinute prin studierea auditelor şi discuţii privitor la managementul tehnic în ce priveşte  potenţialul de optimizare a proceselor şi a instalaţiilor.

MoSEFF prezintă o oportunitate unică pentru companiile private moldoveneşti, de a obţine o asistenţă gratuită din partea celor mai buni experţi internaţionali, pentru reducerea costurilor la energie. Dacă doriţi să aplicaţi pentru finanţarea MoSEFF, click aici

 

Elaborată de:

Finanţată de către Uniunea Europeană:

Băncile partenere curente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băncile partenere ale MoSEFF 1: